Algemene Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing.