Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens?

Mivar behandelt alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt of die wij van u verkrijgen vertrouwelijk en met de grootste zorg. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Mivar verzamelt gegevens via door uw ingevulde gegevens.

Opgegeven op de website

Wanneer u uw gegevens invult op onze website dan bewaren wij deze gegevens.

Wat doen wij met uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en gebruikt om bestaande relaties te onderhouden en om ons klantenbestand te kunnen vergroten. U geeft ons met het doen van een aanvraag op onze website toestemming u te benaderen voor commerciƫle doeleinden.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie Januari 2014