Micheck-Fleet

Door inzet van dit online communicatie- en autorisatieplatform worden de werkzaamheden en kosten voor onderhoud en reparatie beter inzichtelijk en beheersbaar. Met de geïntegreerde op originele fabrieksdata gebaseerde voorschriften, het gebruiksgemak en vele jaren kennis en ervaring, levert MiCheck voor alle partijen aanzienlijke efficiencyslagen op.

Controle

MiCheck-FLEET biedt u de beste manier om snel alle reparatie- en onderhoudsaanvragen die binnenkomen te toetsen op basis van de op OE gebaseerde fabrieksdata. Daarbij wordt rekening gehouden met de door u afgestemde afspraken (SLA) met het desbetreffende autobedrijf. Dit maakt de afhandeling van reparatie- en onderhoudsaanvragen nog effectiever.

Autorisatie

MiCheck-FLEET biedt de mogelijkheid om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die aangevraagd worden, efficiënt en effectief te managen. Gecombineerd met de fleet- en contractdata en de eigen parametrisering op het wagenpark, kan elke onderhouds- en reparatieaanvraag snel geaccordeerd en uitgevoerd worden. Desgewenst kunnen aanvragen die binnen de vooraf overeengekomen marge vallen, automatisch goedgekeurd worden.

Communicatie

Met Micheck-FLEET is het mogelijk om per aanvraag te communiceren met het autobedrijf. Een geïntegreerde berichtenfunctie houdt de communicatie netjes bij elkaar en bewaart deze bij het dossier van het voertuig. Op deze manier bouwt u een uitgebreide voertuighistorie op.

MiCheck-FLEET is het verbindend element tussen autobedrijf en leasemaatschappijen en fleetowners.
Gecombineerd met de fleet- en contractdata en de eigen parametrisering op het wagenpark, kan elke onderhouds- en reparatieaanvraag snel geaccordeerd worden.

Gebruiksvriendelijk


Online toegankelijk en up-to-date

Geen papierstroom


Vanaf aanvraag tot en met de elektronische facturatie geen papierstroom meer.

SLA-afspraken


Beheer eenvoudig uw SLA-afspraken. U kunt per werksoort (Mechanisch, Carrosserie en Elektronica) een uurtarief ingeven en voor diverse zaken, zoals motorolie, remvloeistof en koudemiddel aircosystemen, etc. vooraf een prijs afspreken.

U kunt tevens prijsafspraken vastleggen voor items zoals ondermeer: APK, halen & brengen, uitlijnen, balanceren, roetmeting, etc.

Alle aanvragen op één plek


Onderhoudsaanvragen controleren was nog nooit zo snel en eenvoudig. MiCheck toont welke werkzaamheden volgens de fabrikant uitgevoerd moeten worden. Zo kunt u snel en zonder moeite aanvragen controleren op juistheid. Indien gewenst, kan de beoordeling zelfs geheel of gedeeltelijk automatisch door het systeem worden gedaan.

Onderdelen


Automatische weergave van benodigde onderdelen inclusief prijzen bij uit te voeren werkzaamheden.

Alle communicatie op één plek


Met de geïntegreerde berichtfunctionaliteit communiceert u moeiteloos met het autobedrijf dat de aanvraag heeft gedaan. U kunt eventuele opmerkingen vanuit het autobedrijf inzien en indien nodig, onderbouwd reageren op vragen die gesteld zijn bij de aanvraag.

Geen dubbeltellingen op de aanvraag


Omdat verschillende merken tijd reserveren voor het voorbereiden van de werkzaamheden (onderhoud en reparatie) kunnen er dubbeltellingen ontstaan op het moment dat werkzaamheden worden gecombineerd. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen op het moment dat bij een onderhoudsbeurt tegelijkertijd de remmen worden vervangen.

Deze tijd wordt in MiCheck ontdubbeld zodat alleen de daadwerkelijk benodigde tijd wordt berekend. Dit maakt het voor het autobedrijf mogelijk om efficiënter te plannen en zorgt er tevens voor dat er niet per ongeluk dubbel gefactureerd wordt.

Inzicht


Toegang tot technische informatie voor beter inzicht in uit te voeren werkzaamheden.

Plausibiliteitscheck


Geautomatiseerde plausibiliteitscheck op basis van fabrieksonderhoudsintervallen en referenties.

Behoud het overzicht


Zie in één oogopslag welke aanvragen nog beoordeeld moeten worden en wat de status is van reeds beoordeelde aanvragen. Zo kunt u snel de juiste beslissingen nemen. Tevens kunt u zien hoe een aanvraag is opgebouwd. Dit kan via het ROB-overzicht, waarbij u per werkzaamheid het totaal van arbeid en onderdelen ziet. Ditzelfde overzicht wordt in uw backoffice-systeem geïmporteerd.

Managementsinformatie


Met MiCheck-FLEET kunnen op basis van de aanvragen, zeer gedetailleerde analyses uitgevoerd worden op het wagenpark. Per voertuig kan gedetailleerd inzicht verkregen worden over bijvoorbeeld; gedifferentieerde kosten, bestede uren, gemonteerde onderdelen,  en prijzen, etc. Altijd handig om de geprognosticeerde buffers(tussentijds) te controleren.