DriverProductupdates

Werkzaamheden uit te voeren bij jaarovergang

By 2 januari, 2015 No Comments

Er is het afgelopen jaar een aantal aanpassingen gedaan in de Driver software waardoor het niet meer noodzakelijk is om sommige lijsten op een specifiek moment af te drukken. 
Hiervoor dient u wel te beschikken over minimaal versie 2.15.19 van Driver. Heeft u deze niet, dan kunt u de update uitvoeren.

 1. Voorraadlijst voertuigen:
  Voorraadlijst voertuigen kan voortaan achteraf afgedrukt worden via de menuoptie “Voertuigen/Standaardlijsten/Voorraad Financieel Historisch”
 2. Openstaande-posten-lijsten Debiteuren/Crediteuren:
  Openstaande posten lijsten kunnen voortaan achteraf per einde van een periode worden afgedrukt.
 3. Voorraadlijst magazijn:
  Gebruikers met de beschikking over de menuoptie “Magazijn/Inventaris” kunnen ook op een later tijdstip de voorraadlijst magazijn opmaken.
  Gebruikers die niet de beschikking hebben over de menuoptie “Magazijn/Inventaris” moeten onderstaande stappen doorlopen.
  – Bijwerken van alle artikel verkopen en ontvangsten.
  – Afdrukken Voorraadlijst artikelen (Via aanpassen voorraad).

Dit alles dient te gebeuren voordat in het nieuwe boekjaar artikelen verkocht en ontvangen worden.

Inkoopfacturen in het nieuwe boekjaar kunnen te allen tijde geboekt blijven worden.

Aanpassen documenttellers 

Binnen Driver zijn de documenttellers niet afhankelijk van een boekjaar. De documenttellers in Driver mogen doorlopen. De datum van een document bepaalt in welke periode en boekjaar een boeking plaatsvindt. Desgewenst kunnen de tellers wel aangepast worden als u toch de documenttelling per boekjaar gegroepeerd wilt zien.

Dit kunt u doen via de menukeuze “Boekhouding/parameters/tellers”.  Op tabblad “Tellers dagboeken” kunt u per dagboek de teller aanpassen. U mag niet opnieuw beginnen met 1. De teller dient dan voorafgegaan te worden door het boekjaar (bijvoorbeeld 150001). Noteer eventueel de tellerstanden zoals deze nu zijn.

Het is natuurlijk mogelijk om terug te gaan in de tellerreeks als er nog documenten ingeboekt moeten worden welke in het vorig boekjaar thuishoren. Als u dit wilt doen, dan dient u heel secuur te zijn in het gebruik van de tellerstanden om zoveel mogelijk fouten en daarmee dubbele nummers te voorkomen. Spaar bijvoorbeeld documenten op zodat ze achter elkaar in een reeks ingegeven kunnen worden.